služby


Prehlbovanie a čistenie studní

Prehlbujeme studne s vnútorným priemerom skruží 100cm a to takým spôsobom, že dovnútra studne vkladáme atypické skruže s vnútorným priemerom 80cm a vonkajším priemerom 93cm a tie podkopávame.Čistenie studne spočíva v manuálnom vybratí nánosu z dna studne, čistenie stien studne, dezinfekcia stien studne, čerpanie vody až pokiaľ sa neodkalí, meranie prítoku v studni.

Vyčistením studne sa zlepší jej výdatnosť.

Cena na požiadanie.